Wybierz stronę

Głośniki w systemach liniowych

Głośniki w systemach liniowych

Głośniki wysoko tonowe do systemów liniowych

Drivery w systemach liniowych muszą spełniać kryterium, które mówi o tym, że różnica fazy czoła fali u wylotu na całej wysokości nie może być większa niż ?/4. Jeśli zastosujemy zwykłe rozwiązania typu : tradycyjny głośnik wysoko tonowy + tuba uzyskamy ten efekt dla częstotliwości nie większych niż górny środek ( dokładna częstotliwość będzie zależała od różnicy drogi od membrany do najdalszego i najbliższego miejsca wylotu tuby ). Jeśli wyobrazimy sobie, że widzimy czoło fali i spojrzymy z boku na wylot tuby – wtedy im bardziej „płaskie” będzie czoło tym wyższa jest górna częstotliwość graniczna pracy systemu liniowego ( pomijamy tu rozpatrywanie pozostałych kryteriów ).

Głośnik planarny i wstęgowy

Wiemy już zatem CO chcemy otrzymać teraz jest pytanie JAK to zrobić. Kilku producentów systemów estradowych opatentowało własne rodzaje falowodów, które pozwalają na takie „uformowanie” czoła fali aby pozwalała na wysokie postawienie górnej częstotliwości granicznej pracy systemu.

Warto jednak zauważyć, że falowody takie nie emitują fali bezpośredniej a zazwyczaj falę odbitą. Z tego powodu rozwiązanie takie rzeczywiście generuje w przybliżeniu „płaskie” czoło fali u wylotu jednak wprowadza również zniekształcenia.  Tutaj właśnie zwracamy uwagę na drivery planarne i wstęgowe, których zadaniem jest emisja fali o płaskim czole nie wprowadzając zniekształceń. Generalna zasada działania obydwu tych rodzai przetworników jest podobna i polega na wykorzystaniu w miejscu membrany okrągłej membrany o kształcie podłużnym ( prostokątnym ). Dzięki takiemu czołu fali system liniowy może pracować w pełnym paśmie akustycznym.

Zasada działania takiego paska/wstęgi jest bardzo podobno do zasady działania tradycyjnego głośnika. Polega na umieszczeniu elementu indukcyjnego w polu magnetycznym. W zależności od konstrukcji na membranę może być natryskiwana substancja, która będzie pełniła rolę cewki. Wtedy prąd płynący przez tego rodzaju „cewką” będzie powodował ruch przewodnika w polu magnetycznym.

Jeśli myślimy o konstrukcji systemu liniowego z prawdziwego zdarzenia warto poszukać w internecie haseł : „planar/ribbon driver” i przejrzeć oferty poszczególnych producentów. W przeciwnym wypadku zmuszeni będziemy do wyliczenia własnego falowodu co może być bardzo czasochłonne.

O autorze

Pin It on Pinterest